Informacje Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Magdalena Dąbrowska (kl. VII A);
Zastępca Przewodniczącej RR : Marta Betlej (kl. II A, V A)
Skarbnik RR: Agnieszka Masłowska (kl. III C)
Sekretarz: Piotr Kocjan (kl. I C)
Członek RR: Marta Duńska (kl. VII E)

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca KR: Stefan Bobrowski (kl. III B)
Członek KR: Joanna Mikulska (kl. IV A)
Członek KR: Małgorzata Karda (kl. VI B)

KONTAKT DO RADY RODZICÓW

Adres email do Przewodniczącej RR: thebest84@wp.pl


Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp.KlasaImię i Nazwisko Przedstawiciela
1OP AHANNA SŁOŃSKA - MARKIEWICZ
21AKAROL KUCHAREK
31BAGATA RACHWAŁ
41CPIOTR KOCJAN
51DANNA KOZAKOWSKA
62AMARTA BETLEJ
72BAGNIESZKA BOBROWSKA
82CKATARZYNA GRODECKA
92DDOROTA KWIATKOWSKA
103AKAROLINA KARABIN
113BSTEFAN BOBROWSKI
123CAGNIESZKA MASŁOWSKA
134AJOANNA MIKULSKA
144BKAROLINA WIZIŃSKA
155AMARTA BETLEJ
165BSOFIA USEINOV
176AHANNA SŁOŃSKA - MARKIEWICZ
186BMAŁGORZATA KARDA
197AMAGDALENA DĄBROWSKA
207BJAKUB PIWOWARSKI
217CRENATA OBUCHOWSKA - KOZAK
227DMAGDA WASZKIEWICZ
237EMARTA DUŃSKA
248AKATARZYNA BOGUSZEWSKA

Informacja o wpłatach na Radę Rodziców

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 30 kwietnia 2020 r. (może to być kwota jednorazowa, lub wpłacana ratalnie np. semestralnie podczas zebrań z rodzicami do skarbnika klasy). Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na ten fundusz.
Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie korzystają z pomocy szkolnych i przedsięwzięć finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Jako Rada Rodziców jesteśmy w stanie sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia przy składce
od każdego ucznia oscylującej od min. 50 zł do 100 zł za cały rok szkolny.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Rodziców dzieci korzystających ze świetlicy prosimy również o dobrowolne wpłaty na świetlicowe materiały edukacyjne:
Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.


Ze swojej strony staramy się, aby pieniądze z funduszu RR były wydatkowane w sposób bardzo racjonalny i przemyślany.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady RodzicówŚrodki zgromadzone na koncie Rady Rodziców będą przeznaczane przede wszystkim na:
  1. Dofinansowanie szkoły, w tym: wydatki związane z organizacją egzaminu, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, tonerów, koszty odbitek xero oraz inne bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup środków na potrzeby Rady Rodziców, opłaty pocztowe oraz prowizje i opłaty bankowe.
  2. Rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym dopłaty do imprez rekreacyjno – sportowych odbywających się z udziałem uczniów.
  3. Zapomogi losowe i socjalne, dopłaty do imprez rekreacyjno – kulturalnych i wynikających z procesu dydaktyczno – wychowawczego, organizowanych przez społeczność szkolną w trakcie roku szkolnego.
  4. Organizacja i dofinansowanie uroczystości szkolnych, w tym: spotkań młodzieży, prelekcji, Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, wigilii, dyskotek, bali, imprez okolicznościowych itp.
  5. Zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych, zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie i pracy społecznej na rzecz szkoły, dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, finansowanie konkursów organizowanych przez Radę Rodziców i Parlament.
***
Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o wsparcie szkoły papierem xero:
Od kilku lat Rada Rodziców prowadzi akcję: „Ryza papieru od każdego ucznia” – jest to oczywiście dobrowolna akcja i za wszystkie przyniesione bezpośrednio do Sekretariatu Szkoły ryzy Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców bardzo Państwu i Uczniom dziękują.


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Santander Bank Polska S.A.
61 1090 2590 0000 0001 4681 8584


Informacja o wpłatach na świetlicę

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, którzy uczęszczają na szkolną świetlicę wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 31 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki świetlicowe tj. nagrody w konkursach oraz materiały plastyczne i edukacyjne.
Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na świetlicę.
Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie przebywający na świetlicy korzystają z materiałów finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.

Ze swojej strony dbamy o to, aby pieniądze z funduszu świetlicowego RR były wydatkowane tylko i wyłącznie na potrzeby programowe świetlicy.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady Rodziców

***
Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o wsparcie świetlicy szkolnej kompletnymi grami edukacyjnymi i klockami, a także materiałami plastycznymi i papierniczymi, z których Państwa dzieci nie korzystają w domu, a można je wykorzystać podczas pobytu na świetlicy.