Kalendarz roku szkolnego

Data

I półrocze 2020/ 2021

1 września
klasy 1 na forum, a następnie w salach z wychowawcą
1a i 1b - godz. 8.00.
1c i 1d - godz. 9.00.
pozostałe klasy – spotkanie z wychowawcą w sali, zgodnie z przydziałem
klasy 2 - godz. 10.00
klasy 3 - godz. 11.00
klasy 4,5,6 - godz. 12.00.
klasy 7 i 8 – godz. 13.00.
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/ 2021
9 września
godz. 15.30.
stacjonarne
Zebranie Rady Pedagogicznej (omówienie Koncepcji pracy szkoły)
9 września
godz. 17.30. - klasy 4,5,6
godz. 18.30 - klasy 7 i 8
stacjonarne
Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 - 8
10 września
godz. 17.30.
godz. 18.30.
stacjonarne
Zebranie z rodzicami uczniów klas 0, 1a,1b,1c,1d,2a
Zebranie z rodzicami uczniów 2b,2c,2d,3a,3b,3c
11 września
godz. 17.30.
stacjonarne
godz. 18.30.
Spotkanie Dyrekcji szkoły z Radą Rodziców klas 0 - 3

Spotkanie Dyrekcji szkoły z Radą Rodziców klas 4 - 8
29 września
5 godzina lekcyjna 11.40 – 12.25
Ślubowanie klas pierwszych i „przejście” klas 4 na starsze skrzydło
13 października
godz. 15.30.
Zebranie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
21 października
godz. 17.30. – 19.00.
Dzień otwarty dla rodziców
2 – 6 listopada
Tydzień Patrona IGNACJADA
zakończenie 10 listopada
2 tury
klasy 1-3, 4-8
Dni Patrona szkoły oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
9 grudnia
godz. 15.30.
godz. 17.30. – 19.00.
Zebranie Rady Pedagogicznej
Dzień otwarty dla rodziców
16 grudnia
godz. 17.00.
Wigilia Pracowników szkoły
22 grudnia
2 tury
klasy 1-3, 4-8
Wspólne kolędowanie
23 – 31 grudnia Przerwa świąteczna
do 22 grudnia Podanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
8 stycznia Wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
13 stycznia
godz. 15.30.
Zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej
15 styczniaKoniec I półrocza roku szkolnego

Data

II półrocze 2019/ 2020

18 – 31 styczeńFerie zimowe
1 lutegoPoczątek II półrocza roku szkolnego
10 lutego zabawy karnawałowe - uczniowie klas 1 – 4 przychodzą na zajęcia bez podręczników
(dyżur wychowawcy klasy i jednego rodzica z każdej klasy)
Bal karnawałowy
klasy 0 – 4 SP
godz. 10.00. – 12.30. (na sali gimnastycznej)

Dyskoteka karnawałowa
klasy 5 – 8 SP
godz. 16.00 – 19.00. (na forum szkoły)
10 marca
godz. 15.30.
godz. 17.30. – 19.00.
Zebranie Rady Pedagogicznej
Dzień otwarty dla rodziców
30 marca Dzień Otwarty dla kandydatów i ich Rodziców
1 – 6 kwietnia Przerwa świąteczna
21 kwietnia
godz. 15.30.
Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie członków SZE
4 maja
2 tury
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
12 maja
godz. 15.30.
godz. 17.30. – 19.00.
Zebranie Rady Pedagogicznej
Dzień otwarty dla rodziców
25 – 26 – 27 maja Egzamin ósmoklasisty
11 czerwca Podanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
15 czerwca Wystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych
16 czerwca
godz. 15.00.
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
16 czerwca
godz. 17.30.
Podsumowujące zebranie z rodzicami uczniów klas 4 - 8
17 czerwca
godz. 17.30.
Podsumowujące zebranie z rodzicami uczniów klas 1 - 3
17 -18 czerwca Egzaminy klasyfikacyjne roczne
21 czerwca
godz. 12.25 (na „długiej” przerwie)
Przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji
24 czerwca
godz.16.00
Zakończenie roku szkolnego klasy ósmej
25 czerwca
klasy 0 – 3 godz. 9.00.
klasy 4 – 8 godz. 11.00.

godz. 13.00.
Zakończenie roku szkolnego 2020/ 2021
Zakończenie roku szkolnego 2020/ 2021

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej