Kalendarz roku szkolnego

Data

I półrocze 2019/ 2020

2 września klasy 0 – 3 SP godz. 9.00.klasy 4 – 8 SP godz. 10.30.Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/ 2020
11 września godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej, szkolenie
11 września godz. 17.30.Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 - 8
16 września godz. 17.30.Zebranie z rodzicami uczniów klas 1 - 3
10 października godz. 15.00. – 15.30.Zebranie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
11 października godz. 13.00.(zajęcia skrócone - plan B)Ślubowanie klas pierwszych
16 października godz. 15.00 – 17.00. godz. 17.30. – 19.00.Zebranie Rady Pedagogicznej Dzień otwarty dla rodziców
8 listopada 2 tury uroczystościDzień Patrona szkoły oraz apel z okazji Święta Niepodległości
13 listopada godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej
13 listopada godz. 17.30.Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 - 8
20 listopada godz. 17.30.Zebranie z rodzicami uczniów klas 1 - 3
20 listopada godz. 16.00 – 19.00Dyskoteka szkolna klas 5 - 8
20 grudnia 2 turySzkolne Jasełka
20 grudnia godz. 13.00.(zajęcia skrócone – plan B)Wigilia Pracowników szkoły
23 – 1 styczniaPrzerwa świąteczna
7 styczniaPodanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
8 styczniagodz. 17.30. – 19.00.Dzień otwarty dla rodziców
21 styczniaWystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
22 styczniagodz. 15.00.Zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej
24 styczniaKoniec I półrocza roku szkolnego

Data

II półrocze 2019/ 2020

27 styczniaPoczątek II półrocza roku szkolnego
10 – 21 lutegoFerie zimowe
27 lutego zabawy karnawałowe - uczniowie klas 1 – 4 przychodzą na zajęcia bez podręczników (dyżur wychowawcy klasy i trzech rodziców z każdej klasy)Bal karnawałowy klasy 0 – 4 SP godz. 10.00. – 12.30. (na sali gimnastycznej) Dyskoteka karnawałowa klasy 5 – 8 SP godz. 16.00 – 19.00. (na forum szkoły)
11 marca godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
Marzec/kwiecieńDzień Otwarty dla kandydatów i ich Rodziców
21-22-23 kwietniaEgzamin ósmoklasisty
9 – 15 kwietniaPrzerwa świąteczna
4 maja2 turyApel z okazji Świąt Majowych
20 majaPodanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
20 maja godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej
20 maja godz. 17.30. – 19.00Dzień otwarty dla rodziców
25 – 29 majaTydzień wycieczek szkolnych
16 czerwcaWystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych
17 czerwca godz. 15.00.Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
17 czerwca godz. 17.30.Podsumowujące zebranie z rodzicami uczniów klas 4 - 8
18 czerwca godz. 17.30.Podsumowujące zebranie z rodzicami uczniów klas 1 - 3
18 - 19 czerwcaEgzaminy klasyfikacyjne roczne
22 czerwca godz. 12.25 (na „długiej” przerwie)Przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji
26 czerwca klasy 0 – 3 godz. 9.00. klasy 4 – 8 godz. 11.00. godz. 13.00.Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020 Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej