Konkursy

Konkurs

 1. Regulamin konkursu

MÓJ ULUBIONY SPORTOWIEC 2020

W imieniu nauczycieli wychowania fizycznego zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój Ulubiony Polski Sportowiec 2020".
 Celem konkursu jest promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej całą postać lub portret wybranego ulubionego sportowca.
 Pracę należy wykonać w formacie mieszczącym się pomiędzy A3 i A4 dowolną techniką ( malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.)
 Wykonane prace (podpisane na odwrocie) oraz podpisaną kartę uczestnika, która znajduje się w załączniku, należy składać w sekretariacie w godzinach pracy szkoły do 13 maja.
 Szkolna komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, które zostaną przesłane do organizatora.  Koordynatorami szkolnego etapu konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego Jolanta Koch i Małgorzata Koperska.

 1. Regulamin konkursu
 2. Karta zgłoszenia

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii" 2021
Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.
Na etap szkolny prace należy przesłać przez dziennik do końca kwietnia do nauczyciela fizyki. Link do regulaminu konkursu: http://www.sto.org.pl/konkurs-fotograficzny-ciekawa-fizyka-czyli-zjawiska-fizyczne-w-fotografii-2021


Konkurs


Konkurs "Żegnaj pandemio"


Konkurs literacki „Nie pisz do szuflady”

Zapraszamy wszystkich uczniów, których pasją jest literatura i sami tworzą wiersze lub utwory prozatorskie, do udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie. Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku, zaś informacji i wsparcia udzielają nauczyciele języka polskiego.


WARSZAWSKA SYRENKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w 44. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka organizowanym przez dom Kultury „Zacisze” oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wytycznymi dotyczącymi nagrań dostępnymi w załącznikach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wychowawcami lub nauczycielami języka polskiego.


DZIELNICOWY KONKURS
NA BAJKĘ RODZINNĄ
XIV EDYCJA

„Bajka jest jednym z głównych gatunków literatury dydaktycznej, najczęściej jest to niedługa opowieść napisana wierszem lub prozą, zawiera ona przeważnie jakąś naukę moralną pokazaną na końcu lub początku. Bohaterami bajek są ludzie, zwierzęta, rośliny lub nawet przedmioty.”
Ogłaszamy konkurs na bajkę rodzinną przygotowaną w formie książki.


ŚWIETLICOWE KONKURSY

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów z klas I-III do udziału w wiosennych konkursach plastycznym i literackim. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i uczestnictwa w zabawie.


PRASKI FESTIWAL FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH

Zachęcamy do udziału w konkursie filmowym, jakim jest XIV Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych. Zadaniem uczestników PFFM jest nakręcenie filmu w jednej z czterech kategorii: dokument i reportaż, wideoklip i animacja, fabuła oraz reklama firmy E. Wedel. Dziesięć najlepszych produkcji z każdej kategorii oceni profesjonalne jury. Oprócz pamiątkowej statuetki Złotej, Srebrnej i Brązowej Praskiej Kliszy laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się w załącznikach.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Mieszkańcy Stumilowego Lasu – Kubuś Puchatek i przyjaciele”

Zapraszamy uczniów z klas I-III do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mieszkańcy Stumilowego Lasu – Kubuś Puchatek i przyjaciele" .

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez popularyzację książki A. A. Milne pt.: „Kubuś Puchatek”; przybliżenie postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ; rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci oraz promocja talentów i wspieranie twórczych postaw dzieci.

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej całą postać lub portret wybranego bohatera książki A.A. Milne pt.: „Kubuś Puchatek”.

Pracę należy wykonać w formacie A2, A3 lub większym, dowolną płaską techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, wyklejanie, techniki własne) za wyjątkiem materiałów sypkich, nietrwałych lub plasteliny.

Wykonane prace (podpisane na odwrocie) oraz podpisane załączniki RODO, które znajdują się w regulaminie konkursu, należy składać w bibliotece szkolnej we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00 lub w dni powszednie w świetlicy lub w sekretariacie w godzinach pracy szkoły do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

Szkolna komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, które zostaną przesłane do organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.
Koordynatorem szkolnego etapu konkursu jest nauczyciel bibliotekarz Anna Jaroszewska.


KONKURS FOTOGRAFICZNY


KONKURS FOTOGRAFICZNY

 Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m. st. Warszawy a także Lasy Miejskie - Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie i Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zapraszają do uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt.: „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”.
 Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego tematyka dotyczy wiedzy z zakresu ochrony środowiska i europeistyki. Zadaniem uczestników będzie wykonanie fotografii i krótkiego opisu przedstawiającego zmiany – negatywne lub pozytywne - mające wpływ na środowisko naturalne, które zaszły w Warszawie i podwarszawskich gminach w ostatnich kilku / kilkunastu latach.
 Uczestnik konkursu wybiera jedną z kategorii tematycznych: negatywne zmiany, jakie zaszły w lokalnym środowisku naturalnym, będące konsekwencją zmian klimatu lub ukazanie pozytywnego wpływu człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze, poprzez wskazanie przykładów zastosowania rozwiązań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu.
 Prace należy przesłać organizatorowi do 15 kwietnia 2021r. Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i do uczestnictwa w konkursie.


Narysuj swoją Kartę Ucznia


OLIMPUSEK 2021

Zapraszamy uczniów kl. 1-3 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego OLIMPUSEK, który pozwoli im sprawdzić znajomość słownictwa i podstawowych zwrotów oraz rozwijać wyobraźnię i myślenie twórcze. Olimpiada polega na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 21 pytań, na co przeznaczone jest 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.
Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata. Konkurs odbędzie się 26.03.2021.
Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycielek języka angielskiego do 25.02.2021. Koszt udziału w konkursie wynosi 10 złotych. Zakres materiału obowiązujący na konkursie można znaleźć tu:
https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna/zakres
Na stronie organizatora dostępne są również testy archiwalne:
https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/archiwum

Paulina Korkuz
Joanna Mikitiuk
Małgorzata Niemirska - Kuncewicz


KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja i popularyzacja czytelnictwa oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych.
Tematyka i technika zdjęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.
Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia cyfrowe , które nie były nagradzane w innych konkursach. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres : bibliotekapaderewski@o2.pl do dnia 5 marca 2021 r.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas radości, miłości, wspólnego kolędowania. Ze świętami związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze to te własnoręcznie wykonane, dlatego zapraszamy Was do udziału w konkursie! Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim.
1. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
- kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,
- popularyzacja znajomości języka angielskiego,
- aktywizacja zainteresowania językiem angielskim.

2. Uczestnicy:
- Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-8.

3. Zasady uczestnictwa:
- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
- każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, należy podać również klasę, do której uczęszcza uczeń.

4. Forma:
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. Każda kartka musi zawierać krótkie życzenia w języku angielskim.
Wielkość kartki nie może przekroczyć formatu A4.

5. Kryteria oceniania prac:
- zgodność z tematem,
- walory estetyczne,
- pomysłowość i oryginalność formy,
- poprawność ortograficzna i gramatyczna zapisanych życzeń.

Zdjęcia wykonanych prac (pierwsza strona oraz życzenia) należy przesyłać do organizatorki konkursu p. Joanny Mikitiuk jako załącznik do wiadomości w dzienniku elektronicznym do 16 grudnia. W treści wiadomości należy wpisać dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa). Zachęcamy do udziału!
Joanna Mikitiuk


Konkurs na logotyp

Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, w szczególności uczniów i studentów, do udziału w konkursie na logotyp Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat i jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Do wygrania między innymi nagroda pieniężna.
Więcej informacji na stronie http://civispolonus.org.pl/konkurs-na-logotyp-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/


„1000 powodów, by czytać” - konkurs na video

Ogłaszam szkolny konkurs na video promujące akcję „1000 powodów, by czytać”.
Zasady konkursu:
- należy nakręcić krótki filmik zachęcający do głosowania na naszą szkołę w konkursie EMPIKu „1000 powodów, by czytać”,
- specyfikacja: MP4, HD, max 3 min, 16/9, poziom, max rozmiar pliku: 2GB. Pytania odnośnie specyfikacji można kierować do nauczyciela informatyki p.Wojciecha Rogowicza.
- gotowe video należy przesłać do 23 listopada na adres bibliotekapaderewski@o2.pl
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Jedna z nich weźmie udział w dodatkowym konkursie dla szkół ogłoszonym przez EMPIK w ramach ogólnopolskiego konkursu „1000 powodów, by czytać”.

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie!
Joanna Mazińska


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM

Stołeczni policjanci zapraszają uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych z terenu miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich do udziału w akcji edukacyjnej pn. „BĄDŹ SUPERBOHATEREM!”
Przygotowali dla dzieci cykl zajęć informacyjno - edukacyjnych w sieci. Co miesiąc, przez cały rok szkolny 2020/2021 będą zamieszczane krótkie opowiadania, które dzieci mogą odczytać lub odsłuchać samodzielnie lub z rodzicami. Do każdego opowiadania zostaną również dołączone grafiki, np. kolorowanki, krzyżówki, historyjki obrazkowe, gotowe do samodzielnego wydruku. Kolejne opowiadania zamieszczane będą do 5-go dnia każdego miesiąca. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej danego opowiadania i przesłanie jej na adres organizatora. zborsukiembezpieczniej@ksp.policja.gov.pl Wybrane prace zamieszczane będą na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Dla autorów najciekawszych prac przygotowano drobne upominki.
Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji: http://policja.waw. pl/pl/badz-superbohaterem/54571,quotBADZSUPERBOHATEREMquot.html?sid=acbdb973d0fdd362d2585cd01062ac29
Zachęcamy wszystkich uczniów klas 1-6 do zabawy!


Konkurs „1000 powodów, by czytać”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym „1000 powodów, by czytać”.
Zasady konkursu:
- tematyka pracy: ilustracja hasła „1000 powodów, by czytać”,
- technika wykonania pracy konkursowej: collage - do przygotowania pracy należy wykorzystać zdjęcia z gazet, kartki ze starych książek przeznaczonych na makulaturę oraz technikę rysunku,
- pracę plastyczną należy wykonać w formacie pionowym A3.

Gotowe prace plastyczne należy dostarczyć do nauczyciela plastyki lub do biblioteki szkolnej do dnia 15 października.
Komisja konkursowa składająca się z nauczyciela plastyki i nauczycieli bibliotekarzy wyłoni trzy najpiękniejsze prace, których autorzy otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepsza praca weźmie udział w konkursie organizowanym przez Empik „1000 powodów, by czytać”.
Link do regulaminu konkursu Empiku
https://media.empik.com/content/biblioteki2020/assets2/REGULAMIN_KONKURSU_1000_POWODOW_BY_CZYTAC_2020_30_09_2020.pdf.


KONKURSY KURATORYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przedstawiamy harmonogram etapu szkolnego konkursów kuratoryjnych. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programami merytorycznymi i regulaminami dostępnymi na stronie: https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464 Po pomoc i wskazówki możecie się także zgłosić do swoich nauczycieli, zapraszamy!


Dzielnicowe Dni Papieskie - KONKURSY

Drodzy Uczniowie,
zapraszam wszystkich do udziału w dzielnicowych konkursach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie z okazji XVII Dzielnicowych Dni Papieskich „Jan Paweł II - Totus Tuus”:

 • KONKURS POETYCKI dla klas 4-8
  Temat pracy: Zredaguj utwór poetycki inspirowany hasłem Dnia Papieskiego Jan Paweł II - "Totus Tuus".
 • KONKURS LITERACKI dla klas 7-8
  Temat pracy: "Totus Tuus"- "Cały Twój"- refleksje związane z możliwością oddania samego siebie innym. Odwołaj się do doświadczeń z własnego życia i otoczenia oraz wybranych lektur.
 • KONKURS MULTIMEDIALNY dla klas 4-8
 • Temat prezentacji: „Jan Paweł II - Totus Tuus” – prezentacja multimedialna nawiązująca do wydarzeń z życia Jana Pawła II związanych z hasłem Dnia Papieskiego - maksymalnie 10 slajdów. Liczy się atrakcyjność prezentacji (przejścia, animacje, podkład muzyczny).
Oczywiście wszystkim zainteresowanym służę radą i pomocą. Wasi nauczyciele języka polskiego również udzielą Wam wskazówek, jeżeli tylko o nie poprosicie.
Prace należy składać do 12 października (poniedziałek). Jeszcze raz zachęcam do udziału i pozdrawiam

Magdalena Szyszkiewicz


MULTITEST

21 października 2020r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego Multitest. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nasze konkursy są respektowane przez niektóre Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy i mogą zostać wpisane na świadectwach szkolnych. Test konkursowy składa się z 26 pytań wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi.
Zgłoszenia do konkursu przyjmują wszyscy nauczyciele języka angielskiego do 30 września 2020r. Udzielają oni również szczegółowych informacji na temat konkursu.
Na tych stronach uczniowie znajdą zakres tematyczny obowiązujący na konkursie oraz testy archiwalne z ubiegłych lat:
https://www.ces.edu.pl/multitest-jezyk-angielski/zakres-tematyczny
https://www.ces.edu.pl/multitest-jezyk-angielski/archiwum Serdecznie zachęcamy do udziału.

Joanna Mikitiuk


Konkurs - profilaktyka raka piersi

Ogłaszamy konkurs na filmik związany z profilaktyką raka piersi dla dzieci w klasach 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Filmik może być realizowany indywidualnie albo przez grupkę osób, klasę a nawet szkołę. Wybierzemy najciekawsze i te opublikujemy na zozowym facebooku. Potrzebna będzie zgoda na publikację wizerunku (tam gdzie będzie występować osoba fizyczna)(w załączniku przesyłam wzór). Realizatorzy najciekawszych filmów otrzymają nagrody. Termin nadsyłania filmików do 12.10.2020 do godz. 9:00.
Prace przesyłamy na adres ddabrowi@zoztargowek.waw.pl