Konkursy

WARSZAWSKI KONKURS
„Chemia i fizyka w fotografii”

Zapraszamy uczniów 3 klasy gimnazjum oraz 7 i 8 klasy szkoły podstawowej do udziału w Warszawskim Konkursie „Chemia i fizyka w fotografii”. Zdjęcia wraz z opisem uczniowie oddają nauczycielom chemii i fizyki do 15 marca 2019 roku. Szczegóły w regulaminie konkursu ( załącznik).


Warszawski Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego
BEDNARSKA MATTERS

To tematyczny dwuetapowy konkurs języka angielskiego, adresowany do młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przez I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska”, posiada rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty i jest wpisany na kuratoryjną listę konkursów rekomendowanych.
W konkursie udział wziąć mogą uczniowie III klasy szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. W tym roku tematem przewodnim jest Nauka i technika.
I etap konkursu odbędzie się 14 stycznia 2019 na platformie e-learningowej I SLO „Bednarska” i zawiera zadania gramatyczne, leksykalne (typowe dla tegorocznej tematyki przykładowe słownictwo: velocity, elementary particle) oraz tekst do przeczytania również związany z nauką i techniką. Uczeń otrzyma swój login i w wyznaczonym dniu między godz. 9.00 a 20.00 wykona zadania na platformie e-learningowej. Każdy zestaw będzie inny, losowo wybrany przez system.
Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego do 19 grudnia 2018 r.

Joanna Mikitiuk


Konkurs fotograficzny
„Przyroda w miejscach pamięci narodowej”

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum.
 2. Należy wykonać 1-2 zdjęcia w formacie A4 (kolorowe).
 3. Zdjęcia (podpisane na odwrocie-imię, nazwisko, klasa) oraz wersję elektroniczną (na nośniku) należy dostarczyć do 17 maja 2019r. do p. Marleny Bobińskiej lub p. Ewy Gołofit.
 4. Zdjęcia należy wykonać samodzielnie.
 5. Zdjęcia mogą przedstawiać tylko obiekty środowiska geograficznego, bez wizerunku osób trzecich.
 6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz cząstkową ocenę celującą z przedmiotu (wagi III w oddziałach gimnazjalnych) z przyrody (klasa 4 i 6), geografii, biologii i zajęć artystycznych/ plastyki.
 7. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na forum szkoły.
 8. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (za zgodą pisemną opiekuna prawnego oraz ucznia – autora pracy).
 9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.


KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ

Zachęcamy do udziału w konkursie „Kartka dla Niepodległej” organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogę nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości.
 Udział w konkursie to niebagatelna szansa do rozbudzenia przez uczniów własnej inwencji twórczej. Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości. W ten sposób chcemy promować wśród uczniów postawy patriotyczne oraz przywiązanie do barw narodowych.  Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej, oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielami języka polskiego i informatyki.


Konkurs literacki
„Ojczyzna moja wolna, wolna.../ więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada...”

Zachęcamy do udziału w konkursie literackim przeznaczonym dla uczniów klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych.

 • Temat: „Ojczyzna moja wolna, wolna…/ więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada…” (Antoni Słonimski). Napisz wiersz inspirowany słowami poety.
 • Format: wiersz nie powinien przekraczać objętością strony A4.
 • Termin składania prac: 6 listopada.
 • Ogłoszenie wyników: 9 listopada.
Szkolni koordynatorzy: Iwona Szyszkowska, Katarzyna Wilińska


MAZOWIECKIEGO KONKURSU - PROJEKTU
pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – COŚ Z NICZEGO”
na najciekawszy przedmiot użytkowy wykonany z odpadów.


Dzielnicowyo Konkursu Wiedzy o Józefie Elsnerze


Konkurs bilbioteka


KONKURS SZKOLNE


KONKURS
„Józef Piłsudski-Mąż stanu Polski oraz Europy”

Celem konkursu jest upowszechnenie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego roli w historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, zachęcenie do poznawania dziejów ojczystych i kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków.
Plakat A3, wykonany w dowolnej technice plastycznej, promujący wiedzę o dokonaniach Józefa Piłsudskiego .
Film od 2 do 3 minut , promujący wiedzę o dokonaniach Józefa Piłsudskiego , autorem filmu może być 1 uczeń lub zespól ( maksymalnie 3 uczniów) . Autorzy oddają film konkursowy zapisany na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Dozwolona jest każda technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
Prace należy składać do 20 listopada 2018 r. do Pani Bogumiły Stefańskiej (film) i Pani Małgorzaty Pater (praca plastyczna). Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę szkoły, nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępną u opiekunów konkursu.

Warszawski konkurs fizyczny


Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy do zapoznania się z programami merytorycznymi (link do programów)


XV Dzielnicowe Dni Papieskie – konkursy

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie jako organizator XV Dzielnicowych Dni Papieskich „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa” zaprasza do udziału w następujących konkursach (załącznik)


„Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”

Organizatorem Konkursu jest województwo mazowieckie we współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum z terenu Województwa Mazowieckiego, a tematem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym poprzez stosowanie przepisów i dobrych praktyk na drodze. Konkurs ma charakter jednoetapowy, posiada zasięg wojewódzki. Udział w konkursie jest bezpłatny.
”Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej” to konkurs polegający na przygotowaniu w wersji elektronicznej projektu graficznego – plakatu, który będzie związany z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie konkursowe będzie oceniane dwuetapowo: wstępna ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna. Warunkiem przejścia do oceny merytorycznej jest spełnienie wymogów formalnych (pozytywna ocena formalna).
Nagrodami w konkursie są bilety na 56. Rajd Barbórki, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Warszawie, oraz zestawy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym (wyłonionych zostanie po 3 laureatów z klas: 7 i 8 szkoły podstawowej oraz z 3 klasy gimnazjum, których prace uzyskają największą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej).

Więcej informacji udzieli pan Wojciech Rogowicz sala 106