NauczycieleDYREKTOR SZKOŁY - EMILIA WALCZAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY - MONIKA CHACIŃSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY - ANNA PERCZYŃSKA

Język polski

Agnieszka Gonciarz
Monika Marcinowska-Struczewska
Dagmara Strzygocka
Iwona Szyszkowska
Katarzyna Wilińska

Historia

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Bogumiła Stefańska
Mirosława Kępista

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agnieszka Gonciarz

Język angielski

Małgorzata Niemirska
Anna Trykowska– Czarnecka
Joanna Mikitiuk
Paulina Korkuz
Magdalena Wajda

Język niemiecki

Joanna Barankiewicz
Agata Parzonko-Glinka

Matematyka

Agnieszka Adamusińska
Sylwia Feliga
Nina Siedlecka

Fizyka

Renata Sztyrak

Chemia

Monika Chacińska

Biologia

Marlena Bobińska
Jolanta Łucjan

Przyroda

Monika Chacińska

Geografia

Ewa Gołofit

Plastyka, Muzyka

Małgorzata Pater

Technika

Wojciech Rogowicz

Informatyka

Jolanta Łucjan
Wojciech Rogowicz

Wychowanie fizyczne

Żaneta Chomiuk
Jolanta Koch
Małgorzata Koperska
Agnieszka Łagoszyn
Tomasz Rakowski
Ludmiła Taciak

Religia

Michał Małek
Magdalena Szyszkiewicz

Etyka

Katarzyna Wilińska

Pedagodzy

Anna Karczewska
Mirosława Tymoniuk

Pedagodzy wspomagający

Dominika Kropiewnicka
Katarzyna Gajcy
Mirosława Kępista
Małgorzata Kowalczyk
Anna Perczyńska

Terapia pedagogiczna

Beata Teterevova

Logopedia

Anna Parol– Przybysz

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Beata Teterevova

Biblioteka

Anna Jaroszewska
Joanna Mazińska

Świetlica

Monika Rożej– Marszał
Angelika Dembińska
Monika Kordowska
Magdalena Kusio
Teresa Cebula
Anna Gumulska-Ozga
Joanna Barankiewicz

Oddział przedszkolny

Marzena Mika
Justyna Olszówka

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Witkowska
Katarzyna Rowińska
Małgorzata Pater
Joanna Ogonowska
Dorota Rycak
Małgorzata Hanc
Wioleta Kowalska
Ewelina Sadolewska
Małgorzata Rospond - Wasilewska
Beata Pędzierska