Ogłoszenia

Terminy dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w lipcu i sierpniu 2022 r.

Plik do pobrania

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek
nt. „Posłuszny uczeń - czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole” - 21 lutego b.r. o godz. 18:00.
Wykład poprowadzi prof. Uniwersytetu SWPSdr hab. Tomasz Grzyb– psycholog, który zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji.
Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.
Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.
W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.
Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas wykładu:
· Czym jest posłuszeństwo? Jak można je rozumieć w psychologii?
· Konformizm, akceptacja norm, posłuszeństwo - zakres podobieństw i różnic
· W jakich sytuacjach posłuszeństwo uczniów nam pomaga, a w jakich przeszkadza?
· Pojęcie posłuszeństwa patologicznego - czy takie zdarza się w szkole?
· Jak wychować (kształtować) refleksyjnego ucznia i uczennicę?
Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:
https://forms.office.com/r/UxnVaYJ0ba
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 18 LUTEGO


Walentynki na lodzie


Zima w mieście


Wszechnica Edukacyjna Targówek


Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 r.ż.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat


PREZENT DLA BEZDOMNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w pięknej inicjatywie, którą realizuje fundacja kapucyńska im. bł. Aniceta Kopalińskiego w Warszawie - "PRZYGOTUJ PREZENT DLA BEZDOMNYCH".
Przykładowe prezenty to:
- kawa mielona 250g
- tabliczka czekolady 100g
- kubek termiczny
- ciepłe skarpety
- maszynka do golenia
Akcja trwa do 17.12 ( piątek), dary można składać przy wejściu do szkoły.


Magazyn „Ze Zdrowiem” Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/magazyn_ze_zdrowiem/nfz_nr_5.pdf


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w cyklu pn. „Ludzie miasta - wykłady o osobach zasłużonych dla Warszawy”.


List

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19


Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Jak co roku 3 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, tym razem pod hasłem: „Niesamowite moce osób z niepełnosprawnościami”. W dniach 29. 11 - 3. 12. 2021r. wychowawcy przeprowadzą ze swoimi klasami zajęcia, podczas których spróbują doświadczyć, w jaki sposób odbiera się otoczenie bez udziału zmysłów, co skłoni do refleksji odnośnie codziennego życia osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym (klasy 0-3), klasom 4 - 8 proponujemy konkurs fotograficzny. Ponadto zachęcamy uczniów do pisania listów do „Skrzynki dobrych uczynków”.
Proponujemy, abyśmy 3 grudnia, w dniu święta osób z niepełnosprawnościami, ubrali się na biało na znak solidarności. W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje odnośnie konkursu oraz listu do skrzynki dobrych uczynków.
UWAGA!

wydłużamy termin dostarczania prac na konkursy zorganizowane w ramach obchodów dnia osób z niepełnosprawnościami. Na prace czekamy do 17.12 br.


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży”- 29 listopada b.r. o godz. 18:00.
Wykład poprowadziMałgorzata Łuba – psycholog, trener, certyfikowany suicydolog.
W ramach własnej działalności „To Be” oraz we współpracy m.in. z:
- Centrum CBT,
- Fundacją ETOH oraz
- placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski
prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi).
Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwór.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom.
Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji.
Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”. Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”.
„Pierwsza pomoc emocjonalna jest odpowiednikiem pierwszej pomocy medycznej w sytuacji problemów emocjonalnych lub psychicznych. To prosta rozmowa i działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na niepokojące, niepożądane, narastające zmiany w zachowaniu dzieci i nastolatków. Spotkanie będzie okazją do poznania kolejnych kroków, które ją tworzą, aby – w sytuacji potrzeby – móc wspierać i pomagać”.
Małgorzata Łuba
Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:
https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5


otwarte soboty w PPP

Szczegółowe informacje w załączniku (.doc)
głosowanie w plebiscycie #eFEktUE - nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

Imformacje do pobrania


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:
https://forms.office.com/r/bQJNErKaUY


Biblioteka szkolna ogłasza


Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci

Informacje w załączniku


Ogłoszenie


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Dlaczego zdolne dziecko to rzadko wzorowy uczeń?”.

Wykład w formie on-lineodbędzie się 20 września b.r. o godz. 18:00.

O odkrywaniu talentów, kreatywności i zdolnościach społecznych jako kompetencjach kluczowych w zmieniającej się rzeczywistości, o profilaktyce depresji i zaburzeń lękowych, oraz o tym, jak wspierać rozwój dziecka, nie tracąc przy tym z nim kontaktu opowie Anna Kałuba-Korczak- psycholog z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Dzieci Zdolnych działającego przy SPP-P „Uniwersytet dla Rodziców”.

Zamiast wstępu opowieść:

Znajomy chłopiec, dzieciak o wybitnej umysłowości, na moje kolejne zajęcia dla dzieci zdolnych przyszedł wyraźnie przybity.
- Co się stało? – pytam
- Dostałem pałę z plastyki.
Trochę młodego znam, więc podpytuję: - Nie przyniosłeś bloku? Napyskowałeś pani? Wykłócałeś się o coś?
- Nie – wzdycha. – Źle narysowałem nieskończoność.

Co zrobić, aby zachować naturalną kreatywność dziecka (tak poszukiwaną na rynku pracy!) pozwalając mu jednocześnie w dobrym zdrowiu psychicznym przeżyć lata edukacji (nieważne czy zdalnej, czy stacjonarnej)?
Co zrobić, aby dziecko nauczyło się dostrzegać swoje zasoby i mądrze z nich korzystać?
Jak my , dorośli – rodzice i nauczyciele – możemy wspierać dzieci w stale zmieniającym się świecie.
I na koniec najważniejsze: co zrobić, aby dziecko zawsze, starannie i samo (bez przypominania) odrabiało lekcje?
Zapraszam na spotkanie.
Anna Kałuba-Korczak
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail:kszczawinska@um.warszawa.pl do 16 września b.r.


Naczelna Rada Lekarska

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z apelem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia skierowanym do uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Logopeda

Szanowni Państwo,
we wrześniu w oddziale przedszkolnym oraz w klasach pierwszych będą przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne. Służą one wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy, a w przypadku dzieci, które uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, pozwolą ocenić postępy w dotychczasowej terapii.

Zgłoszenia na badania przesiewowe będą przyjmowane w dniach 1-6.09.2021 r.
Dziecko można zapisać wypełniając druk, który należy pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki ogłoszenia. Wypełniony formularz proszę przekazać wychowawcy.
Zapis dziecka na badanie przesiewowe nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka na terapię logopedyczną.
Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną mają dzieci z orzeczeniami/opiniami z PPP.

Uwaga!
Dzieci z klas starszych uczęszczające na zajęcia logopedyczne w minionym roku szkolnym nie są automatycznie zapisywane na terapię.
Informację dotyczącą planowanego badania otrzymacie Państwo poprzez dziennik elektroniczny.


Zaproszenie


Konsultacje społeczne


Wszechnica Edukacyjna Targówek


SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

Drodzy Rodzice!

kontynuacja akcji szczepień - osoby chętne do zaszczepienia swojego dziecka w wieku 12-18 lat za pośrednictwem szkoły, prosimy o pobranie Deklaracji oraz Kwestionariusza wstępnego (link poniżej ), wypełnienie i zwrot do szkolnego sekretariatu.

„Szczepimy w szkołach” - https://edukacja.um.warszawa.pl/szczepimy-w-szkole-

  - list Ministra Zdrowia (.pdf)
  - list Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy (.pdf)
  - informacja o webinariach dla rodziców (.docx)
  - kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (.pdf)
  - wzór deklaracji dla rodziców (.docx)


Archiwum strony