Ogłoszenia

Zajęcia samoobrony


Regulamin


Lato w Mieście 2020


Informacja w sprawie Szkoły Podstawowej nr 398

- pisma przewodniego;
- załącznika nr 1_DEKLARACJA PRZENIESIENIA do SP 398_druk;
- załącznika nr 2_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO_rekrutacja do SP 398_druk.


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN


Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego

Dotyczy dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 378 https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7be8a291

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2020 r.


Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
oraz postępowanie odwoławcze

Plik do pobrania


OGŁOSZENIA:

- WYTYCZNYCH GIS
- ZARZĄDZENIA DYREKTORA Z DNIA 13 MAJA.Rekrutacja na zajęcia organizowane w VIII Ogrodzie Jordanowskim


Dla ósmoklasisty
DZIELNICA TARGÓWEK - TELEFONY WSPARCIA

 1. telefon wsparcia dla osób po stracie/ żałoba, linia prowadzona przez Fundację Nagle Sami od poniedziałku do piątku 14.00-20.00, bezpłatny. 800 108 108
 2. linia wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących interwencji, linia prowadzona przez Centrum Praw Kobiet, codziennie 10:00 – 16:00. 600 070 717
 3. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie Niebieska Linia – całodobowy. 800 120 002
 4. telefon dla kobiet doświadczających przemocy mieszkających w Warszawie, linia prowadzona przez Fundację Feminoteka , poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00. 888 883 388
 5. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, codziennie 12.00 – 18.00. 22 668 70 00
 6. linia prowadzona przez Centrum Wsparcia Kryzysu Psychicznego dla osób w stanie kryzysu psychicznego – dorosłych, całodobowy, bezpłatny. 800 70 22 22
 7. linia wsparcie psychologiczne dla dzieci oraz ich rodzin- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. 516 060 173
 8. telefon zaufania dla dorosłych, Instytut Psychologii Zdrowia, codziennie 14.00-22.00. 116123
 9. telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, całodobowy, bezpłatny linia prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 116111
 10. telefon Zaufania dla osób starszych, linia prowadzona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich telefon czynny - poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 17.00-20.00. 22 635 09 54
 11. Stowarzyszenie SYNTONIA - telefon wsparcia i informacji dla opiekunów rodzinnych osób starszych tel. 792 810 180 tel. 792 810 820 czynny: poniedziałek-wtorek-środa: godz. 9.00-14.00


Uwaga Rodzice - nowy projekt w Warszawie - EduWarszawa.pl

Pismo do burmistrzów


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w

Szkole Podstawowej nr 378 im. I. J. Paderewskiego

za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w oddziale przedszkolnym w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.


List Prezydenta Warszawa

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 05.05.2020


Szanowni Rodzice!

Poniżej link do informacji, dotyczącej pracy oddziałów przedszkolnych w miesiącach lipiec - sierpień 2020.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow


Wsparcie dla seniorów w ramach systemu „Warszawa Wspiera”

Szanowny Seniorze,

jeśli jesteś osobą zdrową, nie objętą kwarantanną, która zdecydowała się pozostać w domu z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka (zarażenie koronawirusem), a nie masz zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów i potrzebujesz wsparcia – zwróć się do nas. Udzielimy Ci pomocy w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci oraz innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem (22) 325 - 54 - 87

Szczegółowe informacje na temat systemu wsparcia „Warszawa Wspiera” znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.senioralna.um.warszawa.pl/system-wsparcia-w-czasie-epidemii/system-wsparcia-warszawa-wspiera

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Kwiatkowska
Przewodnicząca Zespołu „Warszawa Wspiera”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


List Prezydenta m.st. Warszawy


Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie
(https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa


RODO - Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania


MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

w załączeniu pismo Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy


Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.


Ważne

Regulamin pracy zdalnej
Tymczasowy plan
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Porady dla Rodziców


Instrukcja pierwszego logowania dla Ucznia w epodreczniki.pl


Komunikat Policji do Uczniów i Rodziców


Instrukcja zakładania konta dla ucznia (do pobrania)


Zapisy na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,
od 25 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00 rodzice mogą rejestrować wnioski w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne.

Uwaga! Ważny komunikat
Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.
Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Po zakończeniu etapu rejestracji wniosków, wszystkie wnioski zostaną automatycznie zatwierdzone w systemie. Nie zatwierdzają Państwo zarejstorwanych w systmie wniosków.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

!#Koronawirus całkowicie zmienił naszą codzienność. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z tym sam. Ta sytuacja dotyka w sposób szczególny rodziców i dzieci, które nie mogą chodzić do szkół. To dla nich uruchomiliśmy Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów.

Informację ogłosił Rafał Trzaskowski prezydent m.st. Warszawy.

Więcej informacji na temat dostępnych form wsparcia i sposobu uzyskania pomocy znajdziecie na stronie - http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-wsparcie-psychologiczne-i-dydaktyczne-dla-rodzin

Poradnia na Targówku:
22 811 26 46;
506 986 205
22 614 30 55
m.zdzienicka.ppp13@gmail.com
ppp13@edu.um.warszawa.pl


Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji !!!!

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.


List zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek

Plik do pobrania


Opieka wakacyjna w przedszkolach

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
Harmonogram zapisów
Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.


W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku.Koronawirus – ważne informacje o pracy urzędu

Koronawirus – ważne informacje o pracy urzędu


Pamiętaj


Listy Kuratora Oświaty w Warszawie

Do rodziców i opiekunów
Do uczniów


Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół, przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska /szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
Nasz e-mail: sekretariat378@onet.pl
tel. (0-22) 811-19-12

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców po ich późniejszym dostarczeniu.

Pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Plik do pobrania w .pdf


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Plik do pobrania w .pdf


MZ - kampania edukacyjna dot. koronawirusa

Ulotka nr 1
Ulotka nr 2


Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,
zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 lutego 2020 r.:

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół."

Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na trwający sezon grypowy niezbędne jest zachowanie działań profilaktycznych:

- dzieci chore i podejrzane o chorobę przebywają w domu,
- przypominamy dzieciom o higienie rąk.


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt. „Złość – skąd się bierze, czy jest potrzebna, co przykrywa i jak na nią reagować?” – 9 marca 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.
Wykład poprowadzi dr Elżbieta Zubrzycka, magister psychologii i biologii, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka wielu bestsellerowych książek o charakterze edukacyjnym i twórczyni programu „Bezpieczne Dziecko”, mający chronić dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Pracowała z dziećmi i rodzinami w Poradni Nerwic w Gdańsku jako terapeuta, wykładała na Uniwersytecie Gdańskim i prowadziła prace naukowe w ramach projektów międzyresortowych, występowała na konferencjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych.
Podczas wykładu Pani dr Elżbieta Zubrzycka opierać się będzie na dwóch książkach swojego autorstwa: „Za zasłoną złości” oraz „Przetrwać burzę. Co może zrobić dziecko, kiedy rodzice się kłócą” (w przygotowaniu).
Złość jest potężnym uczuciem, które dotyczy każdego z nas. Czujemy się udręczeni, gdy sami przeżywamy jej za dużo, ale też wtedy, gdy w rodzinie lub pracy przebywamy z ludźmi, którzy dużo się złoszczą. Czy złość jest potrzebna? A jeśli tak, to kiedy? W jaki zdumiewający sposób zmienia człowieka to potężne uczucie? Dlaczego wynika z bezradności? Jak nad nią zapanować doraźnie i długofalowo? Ostatnim poruszanym zagadnieniem będzie dyskusja nad tym, co przeżywają dzieci, kiedy rodzice się kłócą i jak mogą zadbać o siebie w tej przerażającej dla nich sytuacji.


ORGANIZACJA DNIA 25 LUTEGO 2020 R.

25.02.2020 (wtorek- ostatki - drugi dzień szkoły po feriach zimowych) zapraszamy na profesjonalne zabawy karnawałowe na udekorowanym holu głównym (FORUM):

9.00-11.00 klasy 0-3 (stroje karnawałowe - z wszelakich bajek i baśni, w tym filmów dla dzieci) - dla każdego w przebraniu symboliczna niespodzianka;
11.15-13.15 klasy 4-5 (stroje dowolne acz karnawałowe - postacie z filmów i seriali; za najciekawsze 3 przebrania będą nagrody od RR);
16.00-19.00 klasy 6-8 (stroje dowolne acz karnawałowe - postacie z filmów i seriali oraz postacie historyczne; za najciekawsze 3 przebrania będą nagrody od RR).

Poczęstunek i zdjęcia:
Klasy 4-5 - ewentualne zdjęcia (firma ComoStudio) przed swoim balem LUB w trakcie zabawy tanecznej klas 0-3 (9.00-11.00), poczęstunek W TRAKCIE BALU Klasy 0-3 - zdjęcia (firma ComoStudio) po balu LUB w trakcie zabawy tanecznej klas 4-5 (11.15-13.15), poczęstunek W TRAKCIE BALU
Klasy 6-8 - poczęstunek, atrakcje z nagrodami w trakcie dyskoteki od 16.00 do 19.00.

Poczęstunek - bardzo prosimy Rodziców z każdego oddziału o przyniesienie do godz. 8.00 w dniu 25.02.2020 r.: 1) dwóch ciast
lub
2) jednego ciasta i babeczek (tylu, ilu jest uczniów w klasie)
lub
3) przekąsek owoco-warzywnych.
Z funduszu Rady Rodziców zakupimy wodę i soki oraz zastawę papierową i obrusy jednorazowe oraz oczywiście opłacimy całą organizację trzech zabaw tanecznych z wodzirejem i dekorację na holu.

Stół z poczęstunkiem będą obsługiwać Rodzice z RR.
Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle liczę na zaangażowanie Rodziców i Uczniów!
Magdalena Dąbrowska Przewodnicząca RR SP 378


Zima w mieście


Wszechnica Edukacyjna Targówek


Wszechnica Edukacyjna Targówek


Wszechnica Edukacyjna Targówek


Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Święta Odzyskania Niepodległości


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych „Programu dla szkół”(owoce, warzywa, mleko) w roku szkolnym 2018/2019.

Ankieta jest skierowana do rodziców dzieci biorących udział w „Programie dla szkół”, mogą ją Państwo uzupełnić do 24 listopada br.
Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.


Wszechnica Edukacyjna Targówek


Wszechnica Edukacyjna Targówek


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W NASZEJ SZKOLE


We wtorek 17 września będziemy obchodzić w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki, w którym uświadamiamy sobie, że każdy z nas posiada jakiś talent. Poznamy małą Vashti, która nie wierzyła w siebie, zanim pani nauczycielka zaproponowała jej rysunek. Ponieważ dziewczynka twierdziła, że nie potrafi rysować, postawiła kropkę na środku kartki ... i od tego się wszystko zaczęło. Historię Vashti poznamy poprzez książkę lub film. Uczy nas, że należy wierzyć we własne siły i nie poddawać się, bo okazuje się, że każdy z nas posiada jakiś talent.
Świętowanie Międzynarodowego Dnia Kropki uczcijmy symboliczną kropką. Ubierzmy się w kropki, kropeczki, grochy, groszki i świętujmy! Zapraszamy do wspólnej zabawy.


Pomoc materialna– stypendium szkolne

Rodzice, istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższy niż 528 zł. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z instrukcją dostępne są w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek z załączonymi dokumentami składa rodzic u pedagoga szkolnego,do 16 września 2019 r.


Informacja dla rodziców dzieci z klas I

Podajemy tabele do odczytu wyników testu biegu wahadłowego 20 m ( Beep test) oraz siatki centylowe do odczytania po otrzymaniu wyników testu swojego dziecka. Wyniki zostaną przesłane przez wychowawców klas. Pliki do pobrania.


Zajęcia Samoobrony dla kobiet

Urząd Dzielnicy Targówek zaprasza do udziału w zajęciach „Samoobrona dla kobiet”. Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2019. Zapraszamy również na warsztaty z psychologiem pt. „Komunikacja z osobą agresywną”. Zajęcia oraz warsztaty odbywać się będą w 4 lokalizacjach na Targówku:

Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2
Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 08.00-10.00
Warsztaty z psychologiem: 8, 23 czerwca 2019, godz. 10.30-15.00

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4
Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 11.00-13.00
Warsztaty z psychologiem: 9, 15 czerwca 2019, godz. 13.30-18.00

Szkoła Podstawowa nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6
Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 13.30-15.30
Warsztaty z psychologiem: 16, 22 czerwca 2019, godz. 08.30-13.00

Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I 7
Zajęcia z samoobrony: 25, 27 czerwca oraz 2, 4 lipca 2019, godz. 19.00-21.00
Warsztaty z psychologiem: 29, 30 czerwca 2019, godz. 09.00-13.30


Dotyczy dzieci przyjętych do klasy 1
w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 378 https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7be8a291
W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków. Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.


Archiwum strony