Ogłoszenia

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 12 października br.

Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 26 października br.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 8 z dnia 30.11.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 9 z dnia 15.01.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 10 z dnia 01.02.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 12 z dnia 12.03.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 13 z dnia 19.03.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 14 z dnia 04.05.2021 r.

Lato w mieście


Mini poradnik dla rodziców

Szanowni Państwo, w odniesieniu do sytuacji powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkole przygotowaliśmy Mini poradnik dla rodziców „Jak wspierać dzieci w powrocie do szkoły?”. Staramy się w nim podpowiedzieć w jaki sposób rodzice mogą stworzyć warunki do spokojnej rozmowy z dzieckiem, o jego odczuciach związanych z powrotem do szkoły, koncentrować się na tym co dobre ale jeśli dziecko tego potrzebuje pomagać mu w nazywaniu emocji i szukaniu sposobu na poradzenie sobie z napięciem. Zawiera również wskazówki, kiedy warto prosić o specjalistyczną pomoc i gdzie jej szukać.
Z poważaniem,
Zespół Psychologów Poradni Nr 13


Konsultacje społeczne dla mieszkańców
„Usługi blisko domu na lata 2021-2025”


Ogłoszenie

Dzień dobry,
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Państwa prośby utworzyliśmy dwie nowe grupy warsztatowe dla uczniów klas V-VI „Zintegruj się na nowo. Jak dobrze funkcjonować w szkole po długiej nieobecności”.
Warsztaty odbędą się w formie online (na platformie Teams) w terminach:
19 maja 2021 r. (godz. 15.30 – 17.00) grupa II
24 maja 2021 r. (godz. 15.00 – 16.30) grupa III
Informujemy również, że uruchomiliśmy do Państwa dyspozycji Telefon Konsultacyjny „Wsparcie psychologiczne podczas powrotu do nauki stacjonarnej w Szkole”- dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Przy telefonie dyżurują psycholodzy naszej Poradni. Telefon czynny jest do 15 czerwca 2021 r.
Serdecznie zapraszamy
W załączeniu plakaty ze szczegółowymi informacjami:
Warsztat dla uczniów „Zintegruj się na nowo. Jak dobrze funkcjonować w szkole po długiej nieobecności” gr. 2 i gr. 3
Telefon Konsultacyjny „Wsparcie psychologiczne podczas powrotu do nauki stacjonarnej w Szkole”
Z poważaniem,
Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13


Lato w mieście 2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.
https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action


Wszechnica Edukacyjna Targówek


ZBIERAJMY TO W SZKOLE!

Gorąco zachęcamy do udziału w kolejnej akcji naszego koła wolontariatu. Tym razem chcemy przyłączyć się do projektu „Zbieram to w szkole”, który wiąże pomoc z ekologią.
Prosimy o przynoszenie zepsutych, niedających się naprawić lub zbędnych przedmiotów - surowców wtórnych, takich jak: srebrny złom, zagraniczne waluty i polskie grosze, klocki lego, telefony komórkowe i tablety, baterie, znaczki pocztowe i zegarki tarczowe. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży będą przekazywane na wsparcie projektów misyjnych, m. in. budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii. Zbiórka trwać będzie od 1 maja do 1 czerwca 2021 roku. Pojemniki na poszczególne rzeczy znajdować się będą w holu szkolnym oraz w pracowni klasy 1d; można też kontaktować się bezpośrednio z p. Dominiką Kropiewnicką.
Szczegółowe informacje dostępne są na plakatach oraz na stronach internetowych: www.zbieramtowszkole.pl i www.zbieramto.pl


Narodowy Spis Powszechny 2021


Telefon zaufania


Karta Ucznia - przedłużenie


Akcja plastyczna Pho3nix Kids

Kolejna akcja towarzysząca Pho3nix Kids – zabawa plastyczna. Pokoloruj plakat reklamujący akcje konkursowe Pho3nix Kids. Można kolorować, rysować, domalowywać, dopisywać - wszystkie chwyty dozwolone! Korzystanie z plasteliny, wykonanie wydzieranki, farb, czy kredek - liczymy na kreatywność uczniów! Tematyka - jest ściśle określona w naszym wzorze, z którego trzeba korzystać, jako bazy / fundamentów pracy. Zachęcamy do zabawy.
Powodzenia!


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 15 marca b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska - pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Pandemia i wynikający z niej lock down zmieniły nasze życie, w tym także warunki wzrastania i rozwoju dzieci. Rozważymy zatem, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się ze zdalną edukacją, ale wskażemy także jej możliwe jasne strony. I najważniejsze - zastanowimy się, co możemy zrobić, aby dzieciom i ich rodzinom udało się przejść pomyślnie przez ten trudny czas. Przeanalizujemy także czynniki, których obecność może modyfikować wpływ zdalnej edukacji i izolacji na rozwój dzieci.

dr Aleksandra Piotrowska

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 12 marca b.r.


Nowe przedszkole na Targówku


Gorączka Złota PCK


https://mazowieckie.pck.pl/edukacja/goraczka-zlota/


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Moda na sukces - czyli, jak zabić odwagę i kreatywność. Krótki poradnik dla dużych i małych”.
Wykład w formie on-line odbędzie się 15 lutego b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Jacek Wolniewicz - trener, mentor, przedsiębiorca i menedżer. Pomaga właścicielom firm, coachom, trenerom, nauczycielom i wszystkim przedsiębiorczym osobom w tworzeniu i sprzedawaniu szkoleń, programów coachingowych i kursów online. W 2016 stworzył i prowadzi online pierwszą w Polsce i popularną E- Szkołę Trenerów Biznesu „Master Teacher” oraz kompleksowy program o biznesie szkoleniowym – Akademia Kursów Online – MasterClass Online, która uczy tworzenia komercyjnych szkoleń i kursów online. Współtworzył pierwsze komercyjne stacje telewizyjne i budował sieć telewizyjnych biur reklamy. Tam zaczął wdrażać programy szkoleniowe dla handlowców. Przez wiele lat zajmował się marketingiem, reklamą telewizyjną i produkcją telewizyjną. W 2016 roku przeniósł z sukcesem działalność szkoleniową do online i od tego momentu szkoli i uczy, jak zarabiać na wiedzy online.
Jego motto: Twoja wiedza, to Twój biznes!
Żyjemy w czasach przepełnionych testami na przeróżne talenty i predyspozycje. Od najmłodszych lat my sami i nasze dzieci uczestniczą w grze, która punktami i ocenami skaluje pojęcie sukcesu i kompetencji. Dlaczego zatem jest tak wiele prawdy w pewnym sformułowaniu, że „szóstkowi” uczniowie w dorosłym życiu pracują dla „trójkowych”? Na moich zajęciach powiem, dlaczego warto „postawić” się systemowi wszechobecnego oceniania i badania talentów, żeby nie zabijać kreatywności, odwagi i ciekawości u siebie i swoich dzieci?

Jacek Wolniewicz


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 12 lutego b.r.


ZawiadomienieWszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Uczeń i jego relacje w zdalnej edukacji.”
Wykład w formie on-line odbędzie się 25 stycznia b.r. o godz. 18:00.
Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Pyżalski – adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy, autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Podczas wykładu przyjrzymy się - na podstawie wyników dużych badań w czasie pandemii (zdalnenauczanie.org - badania uczniów, rodziców i nauczycieli) – temu, jak zmieniły się relacje uczniów w czasie edukacji zdalnej. Zajmiemy się także związkami jakości tych relacji ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Przeanalizujemy rozwiązania, jakie możemy stosować w czasie edukacji zdalnej, żeby zadbać o relacje i zdrowie psychiczne młodych ludzi.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 22 stycznia b.r.


Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/ Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.


Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”.
Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia b.r. o godz. 18:00.
Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk - jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.


Zima w mieście


Zima w mieście informacje (07.12.2020r.)


Zaproszenie Cykl Szkoleń Specjalistycznych Targówek 2020


POZYTYWNA UWAGA

Pozytywna uwaga to druga edycja ogólnopolskiego projektu, zorganizowanego przez nauczycieli jednej ze szkół na Targówku. W tym roku nasza szkoła dołącza do tej akcji, która ma na celu motywowanie do lepszej pracy uczniów, zwiększenie wiary w siebie i w swoje możliwości. Zachęcamy również do aktywności rodziców. Bardzo często jest tak, że kontakt rodzica ze szkołą związany jest z jakimś problemem, obalmy ten mit. Drogi Rodzicu, jeśli uważasz, że nauczyciel Twojego dziecka zrobił coś, co zasługuje na wyróżnienie, pochwal go, nauczyciele też potrzebują motywacji do pracy w postaci dobrego słowa.
Zachęcamy do wejścia na stronę pozytywnauwaga.pl, tam są szczegóły akcji, materiały i wszelkiego rodzaju informacje dotyczące tego projektu.
Nastrójmy się pozytywnie w ten ponury jesienny czas.


Kampania nt. UCIECZEK NASTOLATKÓW


Wszechnicy Edukacyjnej Targówek


Warsztat online o depresji


Zaproszenie na warsztaty


List Mazowieckiego Kuratora Oświaty


TUSZ DO PAKI

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca do udziału w kolejnej akcji. Tym razem rozpoczynamy całoroczną zbiórkę pustych tonerów / kartridży. Oznakowany karton znajduje się w przedsionku szkoły, przy schodach do szatni. Dochód zostanie przekazany na zakup karmy dla psów. Więcej informacji o akcji oraz firmie na stronach www.tuszdopaki.pl oraz www.ekosystem.info
WRZUĆ TUSZ DO PAKI I DOKARMIAJ ZWIERZAKI!


Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
na prośbę Pana Jędrzeja Kunowskiego Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przekazujemy zaproszenie na transmisję wydarzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Targówku - online.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Michał Jamiński
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Małgorzata Kwiatkowska
zapraszają na uroczystość z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
16 października 2020 roku godz. 17.30

Link do transmisji online:
http://3prodx.pl/targowek-edukacja/

W programie wydarzenia:
wręczenie nagród i gratulacji dyrektorom i nauczycielom

Transmisja nadawana będzie ze studia XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk L. Lisa – Kuli w Warszawie

Zapraszamy!


Wszechnicy Edukacyjnej Targówek


Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego - Karta Ucznia

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 378 https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7be8a291


List Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie finansowania zadań oświatowychZmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/1098/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby, z dniem 1 kwietnia 2021 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 zostanie zmieniona z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23.


Wszechnicy Edukacyjnej Targówek


Szanowni Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego!

Za zgodą organu prowadzącego wydłużamy czas pracy oddziału.
Od poniedziałku 7 września pracujemy od 7.00 do 17.00.


Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


Instrukcja dla rodziców- zakładanie konta ucznia klasy 1

Instrukcja do pobrania


Pomoc materialna- stypendium szkolne i zasiłek szkolny


Szkoły w pandemi- spotkanie online


Adres strony: https://www.facebook.com/jkunowski

Informacja o przydziale kandydatów do klas pierwszych dostępna będzie od 26.08 (środa) w wejściu do szkoły


„Dobry Start” – równe szanse dla 4,5 mln uczniów

Od lipca przyjmowane są wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad milion wniosków online.
Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.
Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do korzystania głównie z drogi elektronicznej. Jest to nie tylko szybkie i wygodne, ale przede wszystkim podyktowane troską o bezpieczeństwo.
Wsparcie dla wszystkich uczniów
Wniosek o świadczenie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących np. w separacji, na każdego z rodziców przypada połowa kwoty przysługującego świadczenia, czyli 150 zł.
Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Warto dodać, że wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.


Zajęcia samoobrony


Regulamin


Lato w Mieście 2020


Informacja w sprawie Szkoły Podstawowej nr 398

- pisma przewodniego;
- załącznika nr 1_DEKLARACJA PRZENIESIENIA do SP 398_druk;
- załącznika nr 2_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO_rekrutacja do SP 398_druk.


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN


Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego

Dotyczy dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 378 https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7be8a291

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2020 r.


Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
oraz postępowanie odwoławcze

Plik do pobrania


OGŁOSZENIA:

- WYTYCZNYCH GIS
- ZARZĄDZENIA DYREKTORA Z DNIA 13 MAJA.


Archiwum strony