Ramowy plan dnia

Czas pobytu AKTYWNOŚĆ DZIECI
6:30 – 8:00
 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie
 • Zabawy ruchowe / ćwiczenia poranne
8:00 – 13:00
 • Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do posiłku
 • Śniadanie
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, językowej, matematycznej, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego)
 • Swobodne zabawy organizowane w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
 • Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do posiłku
 • Obiad
 • Odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej
13:00 – 14:30
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • Zajęcia dodatkowe (rytmika, zajęcia sportowe)
14:30-15:00
 • Czynności sanitarno- higieniczne, przygotowanie do posiłku
 • Podwieczorek
15:00 – 17:30
 • Zabawy ruchowe z całą grupą
 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela
 • Czynności higieniczno-porządkowe
 • Rozchodzenie się dzieci