Ramowy plan dnia 2021/2022

Czas pobytu AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:00 – 9:00
  • schodzenie się dzieci
  • gry i zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
  • zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie
  • zabawy ruchowe/ ćwiczenia poranne
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
  • praca z dziećmi wymagającymi wsparcia
9:00
  • czynności sanitarno - higieniczne
  • przygotowanie do posiłku
  • śniadanie
9:00 – 12:55
  • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, językowej, matematycznej, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego)
  • Zajęcia dodatkowe (rytmika, korektywa, angielski, religia)
  • Swobodne zabawy organizowane w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
12:55
  • czynności sanitarno - higieniczne
  • przygotowanie do posiłku
  • obiad
12:55-15:00
  • odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej
  • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, językowej, matematycznej, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego)
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
  • praca z dziećmi wymagającymi wsparcia
15:00
  • czynności sanitarno - higieniczne
  • przygotowanie do posiłku
  • podwieczorek
15:00 – 17:00
  • zabawy ruchowe z całą grupą
  • swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
  • zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela
  • czynności higieniczno-porządkowe
  • rozchodzenie się dzieci