Świetlica szkolna

Co się dzieje w świetlicy?

 Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6:30- 17:00. Przebywają w niej dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy zapewniają im opiekę, stwarzają odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbają o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Świetlica jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego.
 W naszej pracy będziemy się koncentrować na: kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych, przybliżaniu polskiej tradycji i kultury, wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania, wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania i zdrowego stylu życia.

Informacje i dokumenty


Prośba do rodziców

Serdecznie prosimy wszystkich rodziców chętnych wspomóc finansowo świetlicę szkolną o dobrowolne wpłaty na konto RADY RODZICÓW z tytułem „ŚWIETLICA”, wpłaty można też dokonać w sekretariacie szkoły.
Pieniądze w ten sposób uzyskane będą przeznaczane na zakup materiałów plastycznych, gier, zabawek dla dzieci oraz nagród za udział uczniów w wewnątrzszkolnych konkursach świetlicowych


Hasła tygodnia

 • 03-07.09.2018 Witaj szkoło, witaj świetlico!
 • 10-14.09.2018 Wspomnienia wakacyjne
 • 17-21.09.2018 Bezpieczeństwo w szkole i na świetlicy
 • 24-28.09.2018 Stop agresji!
 • 01-05.10.2018 Polska Złota Jesień
 • 08-12.10.2018 Święto Edukacji Narodowej
 • 15-19.10.2018 Dary Pani Jesieni
 • 22-26.10.2018 Nasza świetlica
 • 29.10.-02.11.2018 Czcimy pamięć tych, którzy odeszli
 • 05-09.11.2018 Narodowe Święto Niepodległości
 • 12-16.11.2018 Jestem dobrym kolegą/ koleżanką
 • 19-23.11.2018 Moja miejscowość mój kraj
 • 26-30.11.2018 Dzień Misia, Andrzejki, Katarzynki
 • 03-07.12.2018 Grudniowe tradycje: Barbórka i Mikołajki
 • 10-14.12.2018 Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
 • 17-21.12.2018 Miłość i tolerancja w świetle Bożego Narodzenia
 • 02-04.01.2019 Otwieramy nowy kalendarz
 • 07-11.01.2019 Karnawałowe tradycje
 • 14-18.01.2019 Dzień Babci i Dziadka
 • 21-25.01.2019 Bezpieczne ferie zimowe
 • 11-15.02.2019 Walentynki na świetlicy
 • 18-22.02.2019 Żegnaj zimo, witaj wiosno
 • 25.02-01.03.2019 Promujemy zdrowy styl życia
 • 04-08.03.2019 Dzień Kobiet
 • 11-15.03.2019 Światowy Dzień Wody
 • 18-22.03.2019 Wiosna, wiosna ach to ty!
 • 25-29.03.2019 Kraje Uni Europejskiej
 • 01-05.04.2019 Poznajemy autorów najpiękniejszych bajek
 • 08-12.04.2019 Książka naszym przyjacielem
 • 15-19.04.2019 Poznajemy tradycje Wielkanocne (18-23.04 przerwa)
 • 22-26.04.2019 Dbamy o nasze środowisko
 • 29.04-03.05.2019 Święta Majowe
 • 06-10.05.2019 Sport to zdrowie
 • 13-17.05.2019 Dni teatru i tańca
 • 20-24.05.2019 Tydzień Rodziny
 • 27-31.05.2019 Dzień Dziecka
 • 03-07.06.2019 Potrafię - Moje mocne strony
 • 10-14.06.2019 Podróże małe i duże
 • 17-21.06.2019 Witajcie wakacje